5/06/2009

Cançons d'en Xesco


Aquesta setmana hem començat a treballar en tots els cursos de la zer cançons d'en Xesco Boix.
A Educació infantil:

Un peixet en el fons de l’estany,

Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles, vinga a fer bombolles.
Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles per anar passant.

- Què fas tu, bonic peixet blau?
- Compto les bombolles, compto les bombolles.
- Què fas tu, bonic peixet blau?
- Compto les bombolles per anar passant.

- Peix, peixet, les bombolles com són?
- Grogues i verdes, grogues i verdes.
- Peix, peixet, les bombolles com són?
- Grogues i verdes i de tots colors.

Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles, vinga a fer bombolles.
Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles per anar passant.

A cicle inicial, Tots els nens del meu carrer:

Tots eIs nens deI meu carrer
volen jocs, volen somriure:
tots eIs nens deI meu carrer
volen créixer i viure bé.
Un company per fer tabola,
una casa i una escola.
Tots eIs nens del meu carrer
volen créixer i viure bé!

Tots els nens de la ciutat
volen pares ben alegres:
tots eIs nens de Ia ciutat
volen pau i germandat.
Si Ia pau sempre fa falta
ho direm amb veu ben alta!
Tots eIs nens de la ciutat
volen pau i germandat

Cada nen del meu país
obre eIs ulls amb esperança:
cada nen del meu país
té el desig de ser feliç!
l que es pugui fer una vida
cadascú a Ia seva mida.
Cada nen deI meu país
té el desig de ser feliç.

Tots eIs nens cantem cançons
perquè els homes ens escoltin:
tots eIs nens cantem cançons
perquè eIs homes siguin bons.
Si cantant el cor s'eixampla
també el cor es fa ben ample.
Tots els nens cantem cançons
perquè els homes siguin bons.


A cicle mitjà fem Estima estima:

Estima, Estima...

Estima, estima, que això mai no fa mal,
mai no fa mal, mai no fa mal.
Estima, estima, que això mai no fa mal;
és un remei com cal. (Tornada)

Qui molt abraça poc estreny
qui no s'atura arriba lluny,
gota i gota sempre han fet un gorg
qui tot ho vol to ho perd.

Mai no és tard si el cor és jove;
aquell qui busca, sovint troba,
així m'agrada, m'agrada la gent:
les mans fredes i el cor calent.

De mica en mica s'omple la pica,
aquesta campana pica i repica.
Pica i repica, repica ben fort:
esbotzar l'absurd fins deixar-lo mort.