1/25/2010

Cançó sense nom

Aquesta cançó l'estem aprenent a cicle superior. El dia 30 de gener és el DENIP. Escolteu-la, canteu-la i gaudiu.


On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble? On vas amb la vergonya per galó i en el fusell,hi duus la por, que apuntes al meu poble?

On vas quan ja l´infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l´omples?

On vas quan ja l´infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel clar i ets tu qui el robes?

On vas amb les banderes, on vas amb els avions,on vas? on vas?
On vas amb els fusells, on vas amb els canons,on vas? on vas?