3/24/2011

Obladi oblada - Comenius song


Nens i nenes, escoles i professors,
d’altres països ens ajuntem.
El comenius project tots anem creant,
i junts i juntes el farem tirar endavant.

Obladi oblada all together
la la the comenius team
obladi oblada all together
la la the comenius sings


Sharing experiences is always good,
all the countries are really nice,
and we all know that a Comenius is
something that we’ll never forget so we sing.


Obladi oblada all together
la la the comenius team
obladi oblada all together
la la the comenius sings


Recordem el passat amb família i companys
entenem el present per a viure el nostre temps
i pensar bé el futur.


El nostre Comenius és molt divertit
molts països ens hi ajuntem
Eslovènia Itàlia Turquia i Regne Unit
Polònia Portugal tots junts ens ajudem.


Obladi oblada all together
la la the comenius team
obladi oblada all together
la la the comenius sings


Recordem el passat amb família i companys
entenem el present per a viure el nostre temps
i pensar bé el futur.


El nostre Comenius és molt divertit
molts països ens hi ajuntem
Eslovènia Itàlia Turquia i Regne Unit
Polònia Portugal tots junts ens ajudem


Obladi oblada all together
la la the comenius team
obladi oblada all together
la la the comenius sings


All the people today
sing obladiblda